Адвокати

Всичко е чудесно.
Всичко е прекрасно,
когато сте част от екип.
Всичко е страхотно.
Kогато изживявате една мечта.

ЛЕГО: Филмът
Big image
Laywer

Теодора Иванова

/

Позиция

Старши Партньор, Адвокат

Образование

Нов български Университет, София, България (2001), Магистър по Право

Езици

гръцки, английски, български

Членства

Софийска Адвокатска Колегия, от 2002г.; Представител по Индустриална Собственост

Опит

В областта на търговско и корпоративно право, недвижими имоти, финанси и процесуално представителство. Регистриран адвокат за Европейска Търговска Марка и Дизайн

Laywer

Олга Шопова

/

Позиция

Старши Адвокат

Образование

Висше образование, магистър „Право” – Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Езици

английски, български

Членства

Софийска Адвокатска Колегия – от 2008г.

Опит

Процесуално представителство по граждански дела, търговско право, вещно право, административно право и процесуално представителство, юридически проучвания и становища, съдействие при уреждане на спорове

Laywer

Мила Иванова

/

Позиция

Адвокат

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър „Право” (2012г.)

Езици

български, английски и немски

Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Опит

Kорпоративно право, недвижими имоти, търговско право и договори, трудово право

Laywer

Ружа Костова

/

Позиция

Административен Асистент

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Факултет по Журналистика и Масова комуникация, Специалност „Връзки с обществеността“ /2010/ УНСС, Факултет по Икономика, Специалност „Маркетинг“ /2016/

Езици

български, английски, немски, италиански

Laywer

Гергана Попова

/

Позиция

Офис Асистент

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Магистър по „Право“

Езици

български, английски

Опит

4 г. опит на административни позиции и 10 г. в сферата на “Маркетинг и Продажби”

Laywer

Теодора Иванова

/

Позиция

Старши Партньор, Адвокат

Образование

Нов български Университет, София, България (2001), Магистър по Право

Езици

гръцки, английски, български

Членства

Софийска Адвокатска Колегия, от 2002г.; Представител по Индустриална Собственост

Опит

В областта на търговско и корпоративно право, недвижими имоти, финанси и процесуално представителство. Регистриран адвокат за Европейска Търговска Марка и Дизайн

Laywer

Олга Шопова

/

Позиция

Старши Адвокат

Образование

Висше образование, магистър „Право” – Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Езици

английски, български

Членства

Софийска Адвокатска Колегия – от 2008г.

Опит

Процесуално представителство по граждански дела, търговско право, вещно право, административно право и процесуално представителство, юридически проучвания и становища, съдействие при уреждане на спорове

Laywer

Мила Иванова

/

Позиция

Адвокат

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, Магистър „Право” (2012г.)

Езици

български, английски и немски

Членства

Софийска Адвокатска Колегия

Опит

Kорпоративно право, недвижими имоти, търговско право и договори, трудово право

Laywer

Ружа Костова

/

Позиция

Административен Асистент

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Факултет по Журналистика и Масова комуникация, Специалност „Връзки с обществеността“ /2010/ УНСС, Факултет по Икономика, Специалност „Маркетинг“ /2016/

Езици

български, английски, немски, италиански

Laywer

Гергана Попова

/

Позиция

Офис Асистент

Образование

Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Магистър по „Право“

Езици

български, английски

Опит

4 г. опит на административни позиции и 10 г. в сферата на “Маркетинг и Продажби”

Отидете отвъд
собствените си очаквания.