Счетоводители

Всичко е чудесно.
Всичко е прекрасно,
когато сте част от екип.
Всичко е страхотно.
Kогато изживявате една мечта.

 

ЛЕГО: Филмът
Big image
Аccountant

Божина Русева

/

Позиция

Мениджър Счетоводство/Партньор

Езици

английски, български, руски

Опит

АВСС, Старши Акаунт Мениджър в Мултинационални Корпорации

Аccountant

Бойко Радоев

/

Позиция

Отговорен Счетоводител ТРЗ

Образование

УНСС, специалност „Счетоводство и контрол”

Езици

български и английски

Опит

над 15 години опит в счетоводството

Аccountant

Дора Вандова

/

Позиция

Счетоводител

Образование

Софийски Университет „Св.Кл.Охридски“, След-дипломни квалификации по счетоводна отчетност

Езици

френски и български

Опит

над 17 години счетоводен опит

Аccountant

Божина Русева

/

Позиция

Мениджър Счетоводство/Партньор

Езици

английски, български, руски

Опит

АВСС, Старши Акаунт Мениджър в Мултинационални Корпорации

Аccountant

Бойко Радоев

/

Позиция

Отговорен Счетоводител ТРЗ

Образование

УНСС, специалност „Счетоводство и контрол”

Езици

български и английски

Опит

над 15 години опит в счетоводството

Аccountant

Дора Вандова

/

Позиция

Счетоводител

Образование

Софийски Университет „Св.Кл.Охридски“, След-дипломни квалификации по счетоводна отчетност

Езици

френски и български

Опит

над 17 години счетоводен опит

Отидете отвъд
собствените си очаквания