Счетоводители

 • БОЖИНА РУСЕВА

  Teodora Ivanova - BCC Lawyer

  Позиция: Мениджър Счетоводство

  Езици: Английски, български, руски

  Опит: АВСС, Старши Акаунт Мениджър в Мултинационални Корпорации

 • АЛЕКСАНДЪР СТОЙКОВ виж повече

  Позиция: Главен счетоводител

  Образование: СА „Д. А. Ценов”, специалност „Счетоводство и контрол”; Великотърновски университет „Св.Св. Кирил и Методий“, специалност „Финанси“

  Езици: Български и Английски

  Опит: 16 години опит в счетоводството

 • ДОРА ВАНДОВА виж повече

  Позиция: Счетоводител

  Образование: Софийски Университет Св.Кл.Охридски, След-дипломни квалификации по счетоводна отчетност

  Езици: Френски и Български

  Опит: 16 години счетоводен опит

© 2011. Всички права запазени.

Уеб дизайн: eDesign.bg