Адвокати

 • ТЕОДОРА ИВАНОВА

  Teodora Ivanova - BCC Lawyer

  Позиция: Старши Партньор

  Образование: Нов български Университет, София, България (2001), Магистър по Право

  Членства: Софийска Адвокатска Колегия

  Езици: гръцки, английски, немски, български

  Опит: В областта на търговско и корпоративно право, недвижими имоти, финанси и процесуално представителство. Регистриран адвокат за Европейска Търговска Марка и Дизайн.

 • ОЛГА ШОПОВА виж повече

  Позиция: Адвокат

  Образование: Висше образование, магистър „Право” – Софийски университет „Св. Климент Охридски”

  Членства: Софийска адвокатска колегия – от 2008

  Езици: Английски,български

  Опит: Процесуално представителство по граждански дела, търговско право, вещно право, административно право и процесуално представителство, юридически проучвания и становища, съдействие при уреждане на спорове

 • МИЛА ИВАНОВА виж повече

  Позиция: Младши Адвокат

  Образование: Софийски университет „Св.Климент Охридски”, Юридически факултет, специалност „Право” (2012г.)

  Езици: Български, Английски и Немски

  Опит: Kорпоративно право, недвижими имоти, търговско право и договори

 • РУЖА РАЙЧЕВА виж повече

  Позиция: Административен Асистент

  Образование: Софийски Университет „Св.Климент Охридски“, Факултет по Журналистика и Масова комуникация, Специалност „Връзки с обществеността“ /2010/ УНСС, Факултет по Икономика, Специалност „Маркетинг“ /2016/

  Езици: Български,Английски, Немски, Италиански

 • НЕВЕНА ХРИСТОВА виж повече

  Позиция: Административен Асистент

  Образование: Оксфорд Брукс Университет, Оксфорд, Англия (2006) Магистър по Книгоиздаване; УНСС, София (2011): Магистър по Бизнес Администрация със Здравен Мениджмънт

  Езици: Български, Английски, Испански, Японски

© 2011. Всички права запазени.

Уеб дизайн: eDesign.bg